ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ปฎิบัติงานวันแรก

วันที่ 26แลลลละวันที่ 27
ไม่ได้บันทึกเนื่องจากเปิดเทอมใหม่ระบบอินเตอร์เน็ทขัดข้อง
สองวันที่ผ่านมา ก็จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน อนุบาลและห้องธุรการ
ซ้อมรำ ชุดระบำชาวนาให้เด็กไปแสดงในงานวันลอยกระทงในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
ช่วงนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนอะไรเพราะเด็กอนุบาลเปิดเทอมวันที่ 9 พฤศจิกายน
2525